XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN XANH - AN TOÀN - THÂN THIỆN

Có 66 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-61-cong-tac-cong-doan_11012022.pdf
61/KH_LĐLĐVĂN BẢN 11-01-2022
2 Công văn số 23/UBND-NV V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ubnd-23-2022-signed_11012022.pdf
23/UBND-NVVĂN BẢN 10-01-2022
3 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến,người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”, “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01-kh-thi-viet-guong-dien-hinh-tien-tien-ntvt-2022_11012022.pdf
01/KH-PGD&ĐTVĂN BẢN 10-01-2022
4 Kế hoạch số 493/KH-UBND v/v ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn quận Long Biên của UBND quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01-kh-493-2021-signed-ung-pho-bien-chung-omicron_11012022.pdf
493/KH-UBNDVĂN BẢN 07-01-2022
5 Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ v/v phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận Long Biên năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-01-phong-trao-thi-dua-trong-cnvcld-2022_11012022.pdf
01/KH-LĐLĐVĂN BẢN 07-01-2022
6 Công văn số 13/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT Hà Nội v/v Ứng phó với biên chủng mới của vi rút SARV-CoV-2 (chủng Omicron) tại các cơ sở giáo dục.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 13-sgd-cttt05012022_16h35p18_signed_06012022.pdf
13/SGDĐT-CTTT VĂN BẢN 05-01-2022
7 Hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 01/2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 218-cv-hd-cong-tac-thang-01-2022-cap-mn_06012022.pdf
218/PGDĐTVĂN BẢN 04-01-2022
8 Công văn số 11042/BYT-DP v/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-11042-byt-dp-2021-dieu-chinh-dinh-nghia-ca-benh-covid-19_30122021.pdf
11042/BYT-DPVĂN BẢN 30-12-2021
9 Công văn số 2599/UBND-NV V/v hướng dẫn thực hiện quy trình số hoá tài liệu lưu trữ không ở định dạng điện tử tại các cơ quan, tổ chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01640861817ubnd-2599-2021-signed_30122021.pdf
2599/UBND-NVVĂN BẢN 30-12-2021
10 Kế hoach số 490/KH-UBND v/v Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01640850218kh-490-2021-signed_30122021(1).pdf
490/KH-UBNDVĂN BẢN 30-12-2021
11 Công văn số 2600/UBND-NV V/v hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện thể thức đối với văn bản sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ V/v hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện thể thức đối với văn bản sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01640861018ubnd-2600-2021-signed_30122021.pdf
2600/UBND-NVVĂN BẢN 30-12-2021
12 Kế hoạch số 489/KH-UBND v/v tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận; UBND phường năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01640850169kh-489-2021-signed_30122021.pdf
489/KH-UBNDVĂN BẢN 30-12-2021
13 Công văn số 3759/SNV-CCVTLT ngày 17/12/2021 v/v hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng thể thức đối với văn bản sao y từ giấy sang điện tử theo NĐ số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-snv-3759-2021_signed_04012022.pdf
3759/SNV-CCVTLTVĂN BẢN 30-12-2021
14 Công văn số 3643/SNV-CCVTLT ngày 08/12/2021 v/v hướng dẫn quy trình số hóa tài liệu không ở định dạng điện tử tại cơ quan, đơn vị
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-snv-3643-2021-signed_04012022.pdf
3643/SNV-CCVTLT VĂN BẢN 30-12-2021
15 Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ v/v hướng dẫn chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong-dan-13-ve-viec-chi-ho-tro-covid-1_30122021.pdf
13/HD-LĐLĐVĂN BẢN 29-12-2021
12345

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích