XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN XANH - AN TOÀN - THÂN THIỆN

Có 136 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác tháng 01/2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-thang-1-nam-2022_06012022.pdf
01/KH-MNCEVăn bản nhà trường  04-01-2022
2 Báo cáo công tác tháng 12
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-12-2021_19122021.pdf
 Văn bản nhà trường  20-12-2021
3 Kế hoạch công tác tháng 12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-thang-12-nam-2021_01122021.doc
72/KH-MNCEVăn bản nhà trường  01-12-2021
4 Báo cáo công tác tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-11-2021_22112021.docx
 Văn bản nhà trường  20-11-2021
5 Báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mncebc-huong-ung-ngay-phap-luat-2021_22112021.pdf
44/KH-MNCEVăn bản nhà trường  15-11-2021
6 Báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Hành động vì một nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc" trường mần non Chim Én năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-xanh-sach-dep-van-minh-hanh-phuc-2021_11112021.pdf
42/BC-MNCEVăn bản nhà trường  10-11-2021
7 Báo cáo công tác phòng chống Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-tt-covid-10-25_08112021(1).pdf
 Văn bản nhà trường  10-11-2021
8 Báo cáo công tác VTLT năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-cong-tac-vtlt-nam-2021_11112021.pdf
41/BC-MNCEVăn bản nhà trường  09-11-2021
9 Kế hoạch công tác tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-thang-11-nam-2021-copy_02112021.pdf
69/KH-MNCEVăn bản nhà trường  01-11-2021
10 Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên ngày 25/10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-tt-covid-10-25_08112021.pdf
 Văn bản nhà trường  25-10-2021
11 Báo cáo công tác tháng 10
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-10-2021_21102021.docx
36/BC-MNCEVăn bản nhà trường  21-10-2021
12 Báo cáo công tác tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-10-2021_28102021.pdf
38/BC-MNCEVăn bản nhà trường  21-10-2021
13 Quy trình giải quyết các công việc nội bộ trường mầm non Chim Én
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-trinh-cong-viec-noi-bo_22112021.doc
109/QĐ-MNCEVăn bản nhà trường  12-10-2021
14 Quy chế dân chủ trường mầm non Chim Én
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-dan-chu-da-sua_22112021.doc
107/QĐ-MNCEVăn bản nhà trường  12-10-2021
15 Quy chế làm việc trường mầm non Chim Én
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-lam-viec-truong-doc_22112021.doc
108/QĐ-MNCEVăn bản nhà trường  12-10-2021
12345678910

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích