XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN XANH - AN TOÀN - THÂN THIỆN

Hiệu phó chuyên môn

Lữ Thu Hiền
Lữ Thu Hiền

Ngày sinh: 2/7/1983

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0987539376

Hiệu trưởng

Vũ Thị Phương
Vũ Thị Phương

Ngày sinh: 7/7/1972

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0982046689

Hiệu phó nuôi

Phạm Tuyết Phượng
Phạm Tuyết Phượng

Ngày sinh: 7/2/1978

Điện thoại riêng: 0913579702

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích