NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN LONG BIÊN 06/11/2003 - 06/11/2023

Hiệu phó chuyên môn

Lữ Thu Hiền
Lữ Thu Hiền

Ngày sinh: 2/7/1983

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Điện thoại riêng: 0987539376

Hiệu trưởng

Vũ Thị Phương
Vũ Thị Phương

Ngày sinh: 7/7/1972

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0982046689

Hiệu phó nuôi

Phạm Tuyết Phượng
Phạm Tuyết Phượng

Ngày sinh: 7/2/1978

Điện thoại riêng: 0913579702

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN

Địa chỉ:113 Phố Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng - Vũ Thị Phương
Liên hệ: SĐT 0438732732- Fax:| Email: mnchimen@longbien.edu.vn