XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN XANH - AN TOÀN - THÂN THIỆN

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn số 205/PGDĐT v/v thực hiện công tác thu chi năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_24112021(1).pdf
205/PGDĐTVăn bản công khai thu chi 23-11-2021
2 Công khai công văn số 2181/UBND-GD&ĐT về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv2181-2021-signed-thong-nhat-cac-khoan-thu-chi-nh-2021-2022_18112021.pdf
2181/UBND-GD&ĐTVăn bản công khai thu chi 18-11-2021
3 Công khai công văn số 2182/UBND-GĐ&ĐT v/v tăng cường công tác quản lý thu chi và quản lý tài chính năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv2182-2021-signed-tang-cuong-ql-thu-chi-nh2021-2022_18112021.pdf
2182/UBND-GĐ&ĐTVăn bản công khai thu chi 18-11-2021
4 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 7-da-chuyen-doi_03122020.pdf
 Văn bản công khai thu chi 01-10-2020
5 Quyết định số 5108/ QD-UBND Quận Long Biên về việc giao kinh phí và dự toán MTTB trường học 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-so-5108-qd-ubndlb-giao-kp-va-du-toan-mttb-truong-hoc-2020_24102020.pdf
5108/ QD-UBNDVăn bản công khai thu chi 30-09-2020
6 Thông báo triển khai các khoản thu chi đầu năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: doc-oct-02-2020-15_01_02102020.pdf
47/TB-MNCEVăn bản công khai thu chi 30-09-2020
7 Hướng dẫn số 137/PGD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch thu chi năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 137-hd-xay-dung-kh-thu-chi-nh2020-2021-1_22092020.pdf
137/PGD&ĐTVăn bản công khai thu chi 22-09-2020
8 Kế hoạch thực hiện thu - chi năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1-da-gop_03122020.pdf
33/KH-MNCEVăn bản công khai thu chi 16-09-2020
9 Công văn số 1832/UBND-GD&ĐT về việc tăng cường quản lý công tác thu chi và quản lý tài chính năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv1832-tang-cuong-cong-tac-ql-thu-chi-va-ql-tai-chinh-nh20-21_18092020.pdf
1832/UBND-GD&ĐTVăn bản công khai thu chi 15-09-2020
10 Công văn số 1831/UBND-GD&ĐT về việc thống nhất các khoản thu năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv1831-thong-nhat-cac-khoan-thu-khac-nh20-21_15092020_18092020.pdf
1831/UBND-GD&ĐVăn bản công khai thu chi 15-09-2020
11 Công văn hướng dẫn công tác quản lý thu chi 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 00_cong-vanhuong-dan-thu-chi_2020-2021_ky_2687_04122020.pdf
2687/SGDĐT-KHTCVăn bản công khai thu chi 26-08-2020
12 ghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_quyet_hoc_phi_2020-2021_167202011_17072020.pdf
05/2020/NQ-HĐNDVăn bản công khai thu chi 17-07-2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích