XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN XANH - AN TOÀN - THÂN THIỆN

Có 134 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai kê khai tài sản CBQL năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ck-kkts_30122021.pdf
 Thông tin 3 công khai 05-01-2022
2 Công khai các trường hợp đủ điều kiện nâng lương trước hạn năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ck-nang-luong-truoc-han_30122021(1).pdf
 Thông tin 3 công khai 05-01-2022
3 Công khai kết quả xếp loại Đảng viên năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-xep-loai-dang-vien_30122021.pdf
 Thông tin 3 công khai 05-01-2022
4 Công khai trụ sở làm việc (tài sản nhà nước nhà cửa, đất đai) năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-tru-so-lam-viec_30122021.pdf
 Thông tin 3 công khai 05-01-2022
5 Hướng dẫn số 07/HD-UBND v/v hướng dẫn quy trình nâng bậc lương thường xuyên, hưởng và nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-gui-cac-don-vi_04012022.pdf
07/HD-UBNDThông tin 3 công khai 31-12-2021
6 Công khai thông báo kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp quý IV năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-kq-danh-gia-su-chuyen-nghiep-quy-4-2021_27122021.docx
 Thông tin 3 công khai 27-12-2021
7 Công khai danh sách CBGVNV nâng lương, PCTNNG tháng 12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ck-ds-nang-luong-t12_16122021.pdf
 Thông tin 3 công khai 16-12-2021
8 Công khai kế hoạch dự toán ngân sách bổ sung đợt 4 (đã được Phòng TC phê duyệt)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-kh-du-toan-ns-bo-sung-dot-4_30122021.pdf
 Thông tin 3 công khai 15-12-2021
9 Công khai Quyết định bổ sung hỗ trợ ngân sách các đơn vị thuộc quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quan-long-bien_09122021.pdf
 Thông tin 3 công khai 03-12-2021
10 Công khai dự toán ngân sách bổ sung đợt III năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ck-du-toan-ns-bo-sung-dot-iii_09122021.pdf
 Thông tin 3 công khai 03-12-2021
11 Thông báo kết quả đánh giá tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-danh-gia-thang-11-21_30112021.docx
 Thông tin 3 công khai 23-11-2021
12 Công khai công văn số 2182/UBND-GĐ&ĐT v/v tăng cường công tác quản lý thu chi và quản lý tài chính năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv2182-2021-signed-tang-cuong-ql-thu-chi-nh2021-2022_18112021.pdf
2182/UBND-GĐ&ĐTThông tin 3 công khai 18-11-2021
13 Công khai công văn số 2181/UBND-GD&ĐT về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv2181-2021-signed-thong-nhat-cac-khoan-thu-chi-nh-2021-2022_18112021.pdf
2181/UBND-GD&ĐT Thông tin 3 công khai 18-11-2021
14 Công văn số 3904/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT Hà Nội v/v thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-vv-do-khi-thai-oto-xe-may12112021_17h25p39_signed_18112021.pdf
3904/SGDĐT-CTTT Thông tin 3 công khai 17-11-2021
15 Quyết định số 7367/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên v/v khen thưởng tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu ngành giáo dục năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-7367-2021_signed_18112021.pdf
7367/QĐ-UBNDThông tin 3 công khai 15-11-2021
123456789

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích